• buk kod stare mlinice 2.jpg
  • hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • skola.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg
  • Stara mlinica.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Općina Šestanovac nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Šestanovac koje se nalazi na adresi https://www.opcina-sestanovac.hr
Općina Šestanovac je ulaže značajne resurse kako bi osigurala da je njena trenutna mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri prilagođena tako da osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. 
Pristupačnost na mrežnoj stranici www.opcina-sestanovac.hr potpomognuta je programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta na način da je dodan widget koji omogućava mrežnom mjestu www.opcina-sestanovac.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).
Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.opcina-sestanovac.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u donjem lijevom kutu stranice. 

 

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica opcina-sestanovac.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj mrežne stranice www.opcina-sestanovac.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
• horizontalni izbornik treba prilagoditi TAB tipci
Podloga podizbornika na horizontalnom izborniku je djelomično prozirna te čitanje teksta teže
odnos boja poveznica i podloge na izbornicima otežava čitanje
•  slike nemaju pridružen prikladni opis
• zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način
• nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
• neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
• neke datoteke nisu dostupne u strojno čitljivom obliku
• na pojedinim stranicama pojavljuju se programske greške
• prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
• poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju
 

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Šestanovac  ulaže konstantan napor  da bi poboljšala dostupnosti svojih www stranica kako bi osobe s određenim stupnjem invaliditeta mogle koristiti ove web stranice nesmetano na način da ćemo implementirati preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i podignuti je na najveću moguću razinu a sve u skladu sa Zakonom o prostupačnosti.
 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Za bilo kakvu pomoć ili problem što se tiče naše mrežne stranice možete nam prijaviti problem s pristupačnošću telefonom na 021 721 006 ili E-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 
U Šestanovcu, 30. listopada 2020. godine