• hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg
  • Stara mlinica.jpg
  • skola.jpg

Poziv za testiranje kandidata u postupku izbora kandidata po javnom natječaju za izbor kandidata za osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima administrativni tajnik može se vidjeti [OVDJE].