• Stara mlinica.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • skola.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
  • hdio općine šestanovac-panorama.jpg

Poziva se stanovništvo Općine Šestanovac koje je imalo štete od požara da se popuni obrazac u prilogu i dostavi u Općinu svakog dana od 7-15 sati. Rok je 8 dana od dana objave,  odnosno do 28.07.2017.Obrazac se može preuzeti  [OVDJE]

Postupak prijave štete od elementarne nepogode [OVDJE]