• skola.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
  • hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • Stara mlinica.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg

U organizaciji Splitsko-dalmatinske županije i Javne ustanove Rera SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije organiziramo radionicu za Poduzetnički impuls 2014.

Radionica će se održati 19.ožujka 2014. (srijeda) u 09.30 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2.

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/14-01/03
Urbroj: 2155/03-14-01-1
Šestanovac, 11.veljače 2014

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 21.02.2014 godine (petak) u 19,00 sati u prostorijama Općine Šestanovac

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

Opširnije...