• Stara mlinica.jpg
  • hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • skola.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg


DAN OPĆINE ŠESTANOVAC I BLAGDAN GOSPE FATIMSKE


POZIV


POZIVAMO ŽITELJE OPĆINE ŠESTANOVAC I GOSTE NA PROSLAVU OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE ŠESTANOVAC I BLAGDANA GOSPE FATIMSKE 13.svibnja 2016.


PROGRAM


-        10:00 SATI – SVEČANO OTVARANJE DJEČJEG VRTIĆA


-         10:30 SATI-SV.MISA U KAPELI GOSPE FATIMSKE I           

                      PROCESIJA ULICOM DR. FRANJE TUĐMANA


-         12:00SATI -PRIGODNI DOMJENAK U BUFFETU »AMOR«.

                     


                                                                                        VIJEĆE I NAČELNIK                     

                                                                                       OPĆINE ŠESTANOVAC                  


 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/15-01/09
Urbroj: 2155/03-15-01-1
Šestanovac,09.12.2015.godine  

 

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam


15.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 18.12.2015 u 18.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac
Za sjednicu predlažem slijedeći:


Dnevni red:

Opširnije...