• kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
  • skola.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • Stara mlinica.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/15-01/09
Urbroj: 2155/03-15-01-1
Šestanovac,09.12.2015.godine  

 

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam


15.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 18.12.2015 u 18.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac
Za sjednicu predlažem slijedeći:


Dnevni red:

Opširnije...