• buk kod stare mlinice 2.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg
  • hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • Stara mlinica.jpg
  • skola.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg

Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna,  obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini (NN 11/2018),  glava VII.  Ostali prihodi za javne potrebe, točka 1. Prihodi turističkih zajednica, podtočka 1.4. Upisivanje podataka u polje "poziv na broj primatelja", propisano je da obveznici uplate članarine turističkim zajednicama na nalozima za plaćanje u polje "model" upisuju broj modela "HR67", a u polje "poziv na broj primatelja" kao prvi podatak upisuju OIB, podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani.