Sigurno jedan od najpoznatijih tradicionalnih običaja u našem kraju i cijeloj Dalmatinskoj zagori jest ganga.
Ganga je vokalni napjev u kojem sudjeluju od dva do šest, a najoptimalniji broj je četiri pjevača ili pjevačice. Smatra se da ovaj napjev ima ilirsko - delmatske korijene.

Opširnije...

Gospodinov grob bi se počeo čuvati od četvrtka ujutro, kada bi se zavezala crkvena zvona, sve do završetka obreda na večer.
Na veliki petak, ujutro oko 6 sati, došla bi smjena koja je bila na redu i nastavila čuvati cijeli dan, odnosno sve do svršetka obreda na večer.
Svećenik bi sa Presvetim Oltarski Sakramentom započeo procesiju. Iza njega stražari sa feralima i svijećama, a iza njih narod.

Opširnije...