• Stara mlinica.jpg
 • skola.jpg
 • cetina u nejašmićima4.jpg
 • hpark prirode biokovo.jpg
 • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
 • buk kod stare mlinice 2.jpg
 • hdio općine šestanovac-panorama.jpg
 • Izgradnja vodoopskrbne mreže Općine Šestanovac
 • Sanacija nekategoriziranih cesta
 • Dječji vrtić
 • Izrada projektne dokumentacije UPU Gospodarska zona Šestanovac-Zapad
 • Športska dvorana
 • Uređenje parkirališta u središtu Šestanovca
 • Postavljanje putokaza
 • Tematski put
 • Očevidnici groblja Općine Šestanovac