• hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • skola.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg
  • Stara mlinica.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg

 

Na ovom području život se intenzivno odvijao još u prapovijesnom razdoblju, o čemu nam svjedoči postojanje kamenih gomila i prapovijesnog naselja. U tom razdoblju ovim je područjem, kao i većim dijelom srednje Dalmacije, vladalo moćno ilirsko pleme Delmati. Rimljani su u svojim pohodima na Dalmaciju stalno ratovali s Delmatima koji su pružali jak otpor snažnim legijama. Ipak, Rimljani su pokorili pleme i novu provinciju nazvali Dalmatia po hrabrim Delmatima.

U 5. stoljeću Dalmacija je pala u ruke Ostrogotima, a nedugo zatim Bizantu koji je upravljao obalnim gradovima u Dalmaciji.

Opširnije...

U prapovijesno doba, područje današnjeg Šestanovca bilo je naseljeno i njime su vladali Delmati, hrabro ilirsko pleme koje je stalno odolijevalo rimskim legijama dok im konačno nisu podlegli. Rimljani su tada zauzeli novu provinciju pod imenom Dalmatia, i vladali sve do seoba naroda i germanskih Ostrogota koji su na kratko osvojili Dalmaciju. Ubrzo, uz pomoć Bizanta, Rimljani vraćaju oduzetu vlast sve do dolaska Hrvata koji od 626. godine naseljavaju ovo područje i stvaraju kraljevinu na čelu s prvim hrvatskim kraljem Tomislavom.
Područje Šestanovca u razdoblju srednjeg vijeka zvalo se Radobilja, i često je župa trpila turske napade, pa su uz pomoć Mlačana Turci protjerani iz Dalmacije. Padom Mletačke republike i dolaskom Napoleona ovaj je kraj doživio ekonomski procvat. Osnivaju se škole a službeni jezik je hrvatski. Grade se ceste i uvodi redovita pošta. Porazom Napoleona ovim je područjem zavladala Austrija sve do kraja Prvog svjetskog rata.

Opširnije...